Sortiment disků

 

Pokud nahrazujete ocelové disky hliníkovými, nezapomeňte, že hliníková kola mají větší tloušťku stěny (viz výše - v tabulce údaj "Tloušťka disku (mm)" a proto zkontrolujte délku kolových šroubů. Matice musí zakrýt min.10 závitů. Pokud jsou šrouby kratší, použijte disk s otvory (pro šrouby) o průměru 32mm a zápustné matice ALCOA (viz. příslušenství) nebo nasaďte delší šrouby a objednejte kola s otvory o průměru 26mm. Používejte matice s otočnou podložkou, zabráníte poškrábání povrchu při dotahování matic.


 

Před montáží dokonale očistěte dosedací plochy náboje a použijte separační tuk Al-Grease. Tato péče se vyplatí při pozdější demontáži kol. Zabránite vzniku galvanického napětí a kola lze lehce oddělit z nápravy. Al-Grease použijte i na dosedací plochy disku a pneumatiky. Nepřilepí se a snadněji se demontuje.

Šrouby dotahujte na moment doporučený výrobcem vozidla. Pokud poškodíte ventil, použijte pouze schválený typ. Utáhněte momentem 9.0 - 14.6 Nm.